KVADRATICKÁ ROVNICE

je rovnice, která obsahuje jednu neznámou, která je umocněna na druhou

ax² + bx + c = 0

se hledá pomocí vztahu:
univerzální rovnice   a =
  b =
  c =


  a =    b =    c =
  DISKRIMINANT
  D = b² - 4ac

D = 0


D > 0   rovnice má dvě řešení
D = 0   rovnice má jedno řešení
D < 0   rovnice nemí řešení v oboru reálných čísel

Rovnice má JEDNO řešení.


1. řešení: NAN
2. řešení:
NAN
ax² = kvadratický člen /bx = lineární člen » c = absolutní člen » a = libovolné reálné číslo kromě 0 (a≠0) » b, c = libovolná reálná čísla » x = neznámá, může být označena libovolným písmenem